اخبار و رویدادها
تنظیم بازار
1395/12/24 سه شنبه آخرین جلسه کارگروه تنظیم بازار در سال ۹۵ به ریاست محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور برگزار شد در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۳۰ جلسه شامل دبیرخانه و کارگروه تنظیم بازار برگزار شده است.
به گزارش روابط عمومی معاونت اجرایی، در این جلسه ضمن رسیدگی به وضعیت بازار کالاهای اساسی و خدمات ضروری از جمله نحوه عرضه مواد غذایی، مرکبات، عملکرد نمایشگاههای عرضه محصولات  بهاره، نحوه فعالیت گشت های مشترک بازرسی و تعزیرات حکومتی، حمل و نقل هوایی، ریلی وجاده ای بین شهری مورد بررسی قرارگرفت و در هر یک از موارد تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در این جسه بر بسیح کلیه امکانات دستگاه های اجرایی  و مباشرین جهت ارائه خدمات مناسب به هموطنان تاکید شد.

در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۳۰ جلسه شامل دبیرخانه و کارگروه تنظیم بازار برگزار شده است.