اخبار و رویدادها
مردمی

مردمی

مردمی

مردمی

مردمی

مردمی

مردمی
1395/12/12 پنجشنبه بازدید سرزده معاون اجرایی رییس جمهور از قسمت های مختلف مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری+ گزارش تصویری
به گزارش روابط عمومی معاونت اجرایی ریست جمهوری، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهوری ظهر چهارشنبه به صورت سرزده از قسمت های مختلف مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری بازدید نمود.